1. Weronika Maria Sawicka - Prezes Zarządu
  2. Grażyna Barbara Konczerewicz – Wiceprezes Zarządu
  3. Antoni Repliński - Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

  1. Marlena Teresa Kowalczuj - Przewodnicząca
  2. Maria Józefa Goworek - Sekretarz
  3. Ewelina Jolanta Tatarczuk - Członek