Adopcje:
Rok:oddano do adopcji
2011 113 zwierząt
2012 139 zwierząt
2012 137 zwierząt
2013 63 zwierzęta
2014 63 zwierzęta
2015 45 zwierząt
2016 68 zwierząt

 

Sterylizacje/kastracje:
Rok201120122013201420152016
Ogółem 11 153 364 195 356 416 
Suki   5   56 181 115 133 124
Psy   2   20   18    8 17 13
Kotki   4   77 128  61 153 217
Koty  –   37  11 53 62

 

Sprawozdania z roku 2017:

 

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Bilans

Rachunek zysków i strat

 

 

Sprawozdania z roku 2016:

 

Sprawozdanie finansowe

pdf iconRoczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

pdf iconWprowadzenie do sprawozdania finansowego

pdf iconDodatkowe informacje i objaśnienia

pdf iconBilans

pdf iconRachunek zysków i strat

 

 

Sprawozdania z roku 2015:

pdf iconSprawozdanie z realizacji zadania publicznego „Ograniczanie bezdomności zwierząt” Gmina Siemiatycze

Sprawozdanie finansowe

pdf iconRoczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

pdf iconWPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

pdf iconDODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

pdf iconBILANS

pdf iconRACHUNEK ZYSKÓW i STRAT

 

Sprawozdania z roku 2014:

pdf icon Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego „Ograniczanie bezdomności zwierząt” Ciechanowiec

Sprawozdanie finansowe

pdf icon Sprawozdanie merytoryczne 2014

pdf iconBilans za rok 2014

pdf iconInformacje uzupełniające do bilansu

pdf iconRachunek zysków i strat

pdf iconInformacje ogólne

pdf iconRoczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

 

Sprawozdania z roku 2013:

pdf icon Sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP za rok 2013

pdf icon Bilans za rok 2013

pdf icon Rachunek wyników za rok 2013

Informacja dodatkowa

pdf icon Sprawozdanie finansowe 2013

Sprawozdania z roku 2012:

pdf icon Sprawozdanie finansowe 2012

 

Sprawozdania z roku 2011:

pdf icon Sprawozdanie finansowe 2011